Σχετικά με την υπηρεσία

Τα δεδομένα βασίζονται σε στοιχεία που δίνουν χειροκίνητα οι χρήστες και ίσως να μην ειναι σώστα. Επισης μπορεί η μέτρηση της ταχύτητας τους να μην είναι αντιπροσωπευτική. Δεν φερουμε καμια ευθυνη και δεν μπορουμε να ελεγξουμε την ορθοτητα των δεδομένων.

Πάροχος Download Upload Μετρήσεις