Πολιτική απορρήτου

Χαιρόμαστε πολύ για το ενδιαφέρον που δείχνετε για την επιχείρησή μας. Η προστασία δεδομένων είναι από τις υψηλότερες προτεραιότητες της Διοίκησης της speedtest.gr. Η χρήση των ιστοσελίδων της speedtest.gr είναι δυνατή χωρίς καμία ένδειξη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.