Γλωσσάρι

Γλώσσα προγραμματισμού (Programming Language): Η έκφραση “γλώσσα προγραμματισμού” αναφέρεται σε ένα σύνολο οδηγιών που χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα /εφαρμογή. Οι δημοφιλέστερες γλώσσες προγραμματισμού περιλαμβάνουν την Python, την Java, την C++, τη JavaScript, τη Ruby, τη PHP και πολλές άλλες. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει τα δικά της πλεονεκτήματα.

Διαδίκτυο (Internet): Το διαδίκτυο είναι ένα παγκόσμιο δίκτυο υπολογιστών που είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους, προσφέροντας τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών και υπηρεσιών. Επιτρέπει στους χρήστες να πραγματοποιούν πληθώρα δραστηριοτήτων, όπως τον περιήγηση σε ιστοσελίδες, την αποστολή και λήψη emails, την ανταλλαγή αρχείων, τη συμμετοχή σε διαδικτυακές κοινότητες, εμπορικές συναλλαγές κλπ.

Δίκτυο (Network): Ένα δίκτυο, είναι το σύνολο των υπολογιστών, συσκευών, εξοπλισμού που επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ τους για την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών μέσω πρωτοκόλλων δικτύωσης.
Για να δημιουργηθεί ένα δίκτυο, απαιτείται τουλάχιστον ένα ρουτερ και μπορεί να είναι ασύρματο ή ενσύρματο.

Δρομολογητής (Router): Είναι μια συσκευή που λαμβάνει δεδομένα από το δίκτυο και τα προωθεί στον κατάλληλο προορισμό βάσει της διεύθυνσης IP. Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση διαφόρων τοπικών δικτύων.

Λειτουργικό Σύστημα (Operating System, OS): Είναι το βασικό πρόγραμμα που τρέχει σε έναν υπολογιστή και διαχειρίζεται όλες τις βασικές λειτουργίες του, όπως τη διαχείριση αρχείων, την εκτέλεση εφαρμογών κλπ. Τα δημοφιλέστερα λειτουργικά συστήματα είναι τα Microsoft Windows, MacOS & Linux Ubuntu.

Μητρική κάρτα (Motherboard): Η μητρική κάρτα είναι ένας κεντρικός πίνακας συνδέσεων ενός υπολογιστή, στον οποίο τοποθετούνται και συνδέονται τα βασικά του εξαρτήματα, όπως ο επεξεργαστής (CPU), η μνήμη RAM, οι σκληροί δίσκοι και άλλες περιφερειακές συσκευές.
Διαθέτει επίσης διάφορες θύρες για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών, όπως USB, ethernet, mic κ.α.

Μνήμη RAM (Memory): Προσωρινό σύστημα αποθήκευσης δεδομένων σε ένα υπολογιστή

Μοντεμ (Modem): Συσκευή που μετατρέπει τα ψηφιακά δεδομένα από έναν υπολογιστή σε αναλογικό σήμα για να μπορεί να μεταδοθεί μέσω τηλεφωνικής γραμμής και αντίστροφα.

Οπτικές Ίνες (Optical Fibers): Λεπτά νήματα από γυαλί ή πλαστικό που μεταφέρουν φως. Χρησιμοποιούνται για την υψηλής ταχύτητας μετάδοση δεδομένων.

Σκληρός Δίσκος (Hard Drive): Είναι η κύρια συσκευή αποθήκευσης σε έναν υπολογιστή, όπου αποθηκεύονται τα αρχεία, τα προγράμματα και το λειτουργικό σύστημα. Οι δημοφιλέστεροι σκληροί δίσκοι στην αγορά είναι οι συμβατικοί HDD με κινούμενα μέρη και οι SSD

Τροφοδοτικό Το τροφοδοτικό, τροφοδοτεί με ρεύμα τα διάφορα εξαρτήματα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή όπως την μητρική κάρτα, τον σκληρό δίσκο, τη μνήμη RAM κλπ.

Υλικό (Hardware): Είναι τα φυσικά μέρη ενός υπολογιστή ή άλλης ηλεκτρονικής συσκευής όπως ο σκληρός δίσκος, η κάρτα μνήμης, η μητρική κλπ.

Υλικολογισμικό (Firmware): Το Υλικολογισμικό είναι το λογισμικό που ενσωματώνεται σε κάποιο υλικό (hardware) ενός συστήματος ή συσκευής. Όπως για παράδειγμα ενός εκτυπωτή, τηλεόρασης, ρουτερ κλπ και δεν είναι προορισμένο να αλλάξει τακτικά.