Μετατροπή μονάδων

Το εργαλείο “Μετατροπή μονάδων” βοηθάει στον σωστό υπολογισμό και στη μετατροπή φυσικών μονάδων όπως επιτάχυνση, ροπή, θερμοκρασία, φως κ.α. Εκτός από φυσικές μονάδες, εδώ μπορούμε να μετατρέψουμε και μονάδες μέτρησης μήκους όπως το μέτρο, το πόδι, την ίντσα, τη γιάρδα αλλά και άλλες μονάδες που μετράμε τη μάζα, το βάρος, την ενέργεια κ.α.
Στον παραπάνω πίνακα μπορείτε να επιλέξετε τη μονάδα που θέλετε να μετατρέψετε και τη μονάδα που θέλετε να γίνει η μετατροπή.

Όπως όλοι ξέρουμε, στο speedtest είμαστε λάτρεις των αριθμών. Ειδικότερα όταν αυτοί οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν μεγέθη και πράγματα, και μας κάνουν να καταλαβαίνουμε έννοιες που αλλιώς δε θα μπορούσε να καταλάβει ο ανθρώπινος εγκέφαλος.
Δίνοντας έναν αντιπροσωπευτικό αριθμό στα πράγματα, μπορούμε να φέρουμε τάξη σε έναν κόσμο που από μόνος του είναι χαώδης.
Μπορούμε να κάνουμε μετρήσεις και να βρούμε με ακρίβεια το μέγεθος που θέλουμε.

Το πρόβλημα και η ανάγκη για ένα μετατροπέα μονάδων προέκυψε, διότι οι άνθρωποι εξελίχθηκαν σε διαφορετικά σημεία και ανέπτυξαν διαφορετικές μονάδες, για να μετράνε τα ίδια πράγματα.
Έτσι καταλήξαμε για παράδειγμα, να έχουμε μέτρα, πόδια, ίντσες κλπ για να μετράμε το ίδιο πράγμα.
Σε αυτήν την περίπτωση την απόσταση.

Η Μετατροπή μονάδων λειτουργεί κάνοντας τις απαραίτητες μαθηματικές πράξεις, ώστε να μετατρέψει τη μία μονάδα σε μία άλλη. Αν για παράδειγμα χρειαστεί να μετατρέψει κιλά σε λίβρες, τότε θα κάνει τον υπολογισμό 1 kg = 2.20462262185 lb.
Αν πρέπει να μετατρέψει μέτρα (m) σε πόδια και ίντσες (ft και in) (όπως μετράνε οι Αμερικάνοι το ύψος τους) τότε θα ήταν μια μεγάλη εξίσωση. Ο μετατροπέας τα κάνει όλα αυτόματα και στιγμιαία.
Δε χρειάζεται να θυμόμαστε αριθμούς και εξισώσεις για την κάθε μονάδα ξεχωριστά και το αποτέλεσμα θα είναι κάθε φορά σωστό αφού δε θα υπάρχουν ανθρώπινα λάθη.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μέσω της φόρμας επικοινωνίας!