Δωρεάν μαθήματα

Σε αυτή την ενότητα, θα βρείτε εκπαιδευτικά προγράμματα από αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα και εταιρίες, από όλο τον κόσμο.
Τα μαθήματα που δημοσιεύουμε είναι εντελώς δωρεάν και ελεύθερα για όλους. Δεν υπάρχουν όρια στην ηλικία, περιορισμοί στον αριθμό συμμετοχών κλπ.
Τα περισσότερα μαθήματα διδάσκονται αποκλειστικά στην Αγγλική γλωσσά, αλλά αυτό δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να αποθαρρύνει τους φίλους που δεν έχουν ευχέρεια στην Αγγλική γλώσσα.
Έχοντας επίγνωση της ποικιλομορφίας του ακροατηρίου, οι ομιλητές μιλάνε καθαρά και τα βίντεο είναι υποτιτλισμένα ώστε να είναι ποιο εύκολη η μετάφραση τους.
Επίσης, αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να μάθουν και να εξασκηθούν στην ορολογία του εκάστοτε θέματος ώστε να γίνουν ποιο ανταγωνιστικοί και αποδοτικοί.